System Informacji Turystycznej

System informacji turystycznej dla miasta Żyrardów. Projekt miał za zadanie wyeksponować walory i historię dawnej miejscowości fabrycznej jaką była Osada Żyrardów. Na projekt składają się nośniki informacji, drogowskazy i informacja adresowa. Elementy systemu komponują się z zachowaną do dnia dzisiejszego ceglaną architekturą zabytkowych budynków.


Udostępnij


Podobne projekty